Mud House Thomastown

Extension to Mud House, Thomastown, Co. Kilkenny